۴ عکاس کرمانشاهی در جشنواره بین‌المللی عکس اعصاب و روان ایران

آخرین اخبار

۴ عکاس کرمانشاهی در جشنواره بین‌المللی عکس اعصاب و روان ایران
اخبار اخبار دفاتر
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۴عضو واحد عکس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به  جشنواره بین‌المللی عکس اعصاب و روان ایران، راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴ عکس از شادی کاملی،

نرگس احتشام پور، ونوس بیات، مهین احمدیان از اعضای واحد عکس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس اعصاب و روان ایران به نمایش در خواهد آمد.

اختتامیه پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس اعصاب و روان ایران اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

نظرات کاربران

*
*
*