محمد فهیمی

۱۷ تیر ۱۳۹۷

شب فیلم شیلی در تهران

 سه فیلم کوتاه به ابتکار انجمن سینمای جوانان ایران در سفارت شیلی به نمایش درآمد. به گزارش ر ...

۴ تیر ۱۳۹۷

۵۰۵۰ فیلم خارجی متقاضی حضور درجشنواره فیلم کوتاه تهران

  مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران از ثبت ۵۰۵۰ فیلم کوتاه برای حضور در سی وپنج ...

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

استقبال فیلم‌سازان جهان از جشنواره فیلم کوتاه تهران

مدیر بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران از ثبت بیش از ۱۰۰۰ فیلم در بخش بین‌الملل سی و پنجم ...

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

با وجود بیش از چهل روز تا پایان مهلت ثبت نام؛ ثبت ۳۹۷۸فیلم کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

  مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران خبر از ثبت ۳۹۷۸ فیلم کوتاه از سراسر جه ...