بازدید

۱۸ آبان ۱۳۹۹

بازدید معاون فرهنگی منطقه آزاد از انجمن سینمای جوانان انزلی

معاون فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد انزلی در جریان بازدید از دفتر انجمن سینمای جوانان انزلی گ ...

۱۱ آبان ۱۳۹۹

بازدید معاون سازمان سینمایی کشور از انجمن سینمای جوانان یزد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی  کشور و مدیر عملکرد سازمان سینمایی با حضور در شهر ...

۵ آبان ۱۳۹۹

دیدار معاون سازمان سینمایی کشور با هنرمندان و سینماگران مهابادی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی  کشور و مدیر عملکرد سازمان سینمایی با حضور در شهر ...

۲۹ تیر ۱۳۹۸

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر عملکرد سازمان امور سینمای و سمعی و بصری سازمان سینمایی  کشور  از انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بم

رمضان‌علی حیدری‌خلیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور به همراه سیدحسین سیدی ...

۲۳ تیر ۱۳۹۸

 بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر عملکرد سازمان امور سینمای و سمعی و بصری سازمان سینمایی  کشور  از انجمن سینمای جوانان استان اردبیل

رمضان‌علی حیدری‌خلیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور به همراه سیدحسین سیدی ...

۱۹ تیر ۱۳۹۸

بازید مدیرکل فرهنگ و اشاد اسلامی استان فارس  از انجمن سینمای جوانان این استان

مدیر کل فرهنگ و اشاد اسلامی استان فارس با حضور در انجمن سینمای جوانان شیراز از  مکان، امکان ...