مطالب مرتبط با دسته‌بندی

ساختن فیلم کوتاه

«ساختن یک فیلم کوتاه» / ایده‌های کوچک و بزرگ – فیلم‌نامه چیست
  به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری     ایده‌های کوچک و بزرگ می‌توان فیلم‌های کوتاه ۵۰ هزار یورویی ساخت و یا...

۱۵ مرداد, ۱۳۹۹

«ساختن یک فیلم کوتاه» / ایده‌های کوچک و بزرگ - فیلم‌نامه چیست
ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت سوم)
ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری مشکلات – قسمت سوم   گریم و افکت‌ها موقع بررسی و استخراج اطل...

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت سوم)
ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت دوم)
ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   مشکلات – قسمت دوم   Casting این‌که از بازیگران مختلفی ب...

۱۵ شهریور, ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت دوم)
ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت اول)
  ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری مشکلات – قسمت اول مکان انتخاب مکان‌هایی که می‌خواهیم در آن...

۸ شهریور, ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت اول)
ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید- قسمت دوم)
«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید- قسمت دوم مهندس صدا اگر فیلم ما یک فیلم صامت نیست، ...

۱ شهریور, ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید- قسمت دوم)
ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید)
«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید قبل از شروع کردن پیش تولید باید فیلم‌نامه را کاملاً بر...

۲۵ مرداد, ۱۳۹۶