ساختن فیلم کوتاه

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

«ساختن یک فیلم کوتاه» / ایده‌های کوچک و بزرگ – فیلم‌نامه چیست

  به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری     ایده‌های کوچک و بزرگ می‌توان فیلم‌ ...

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت سوم)

ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری مشکلات – قسمت سوم   گریم ...

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت دوم)

ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   مشکلات – قسمت دوم   Cas ...

۸ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت اول)

  ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری مشکلات – قسمت اول مکان ...

۱ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید- قسمت دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید- قسمت دوم مهندس صد ...

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید قبل از شروع کردن پ ...