امام خمینی (ره): تنها هنرى مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- اسلام ائمه هدى- عليهم السلام- اسلام فقراى دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگانِ تاريخِ تلخ و شرم‏آور محروميتها باشد.
امام خمینی (ره): هنر در مدرسه عشق, نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعى, اقتصادى, سياسى و نظامى است.
امام خمینی (ره): هنر در عرفان اسلامى ترسيمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسيم تلخكامى گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.
امام خمینی (ره): تنها به هنرى بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امريكا و شوروى، را بياموزد.
      فارسی        English      

© 2011 Iranian Youth Cinema Society. All Rights Reserved.