ساختن یک فیلم کوتاه

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   کمک‌هزینه (بخش دوم)   ...

۲۸ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (فیلم‌نامه چیست؟)

  «ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   فیلم‌نامه چیست ...

۲۱ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (ساختار-قسمت دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری ساختار قسمت دوم   نقطه ...

۸ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (ساختار-قسمت اول)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری ساختار قسمت اول چگونه می‌توا ...

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش‌نویس فیلمنامه)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   پیش‌نویس فیلمنامه در ...

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (ایده‌های کوچک و بزرگ)

  «ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   ایده های کوچک ...