انجمن سینمای جوان آباده برگزار کرد:
کارگاه عکاسی طبیعت با تدریس محمدرضا شکیبایی

<span class='entry-second_title' span style='color:#444;font-size:14px;'>انجمن سینمای جوان آباده برگزار کرد:</span><br/>کارگاه عکاسی طبیعت با تدریس محمدرضا شکیبایی
اخبار اخبار انجمن اخبار دفاتر
۰۸ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه عکاسی طبیعت با تدریس محمدرضا شکیبایی عکاس در انجمن سینمای جوانان آباده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این کارگاه ضمن تبیین طبیعت به عنوان سوژه‌ و اشاره‌ای مختصر به تاریخ عکاسی طبیعت، برخی از تکنیک‌های عکاسی طبیعت نظیر «آی‌سی‌ام» و «کرامینگ» شرح داده شد.

همچنین در بخش آسیب‌های عکاسی طبیعت به انواع خطاهای ناشی از لنز مثل «فلیر»، «ابیراهی» و «اعوجاج» اشاره و راه‌های برطرف ساختن آن بیان شد.

نظرات کاربران

*
*
*