هیات مدیره جدید «انجمن فیلم کوتاه ایران» انتخاب شدند

اخبار
۰۹ شهریور ۱۳۹۵

مجمع عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران روز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۳۹۵ در تالار اسوه برگزار شد و اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در ابتدای این جلسه هیات رییسه موقت تشکیل شد و بر اساس دستور جلسه، اساسنامه جدید این انجمن با حضور نماینده وزارت کار، برای ثبت در وزارت کار به تصویب اعضا رسید. بعد از آن مجمع برای انتخابات جدید اعضای هیات مدیره و بازرس اقدام کرد.
در نهایت و بعد از رأی گیری از میان نامزدهای هیات مدیره و بازرس، آرش رصافی، مسعود امینی تیرانی، کاوه قهرمان، امیر توده روستا، کاظم ملایی، بهمن دادفر و مرضیه وفامهر برای یک دوره دوساله بعنوان هیات مدیره جدید و عماد خدابخش بعنوان بازرس انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شدند.
همچنین مسعود حاتمی و طیبه فلکیان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و فرهنگ آدمیت به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

نظرات کاربران

*
*
*