«مسعود امینی تیرانی» رئیس ایسفا شد

آخرین اخبار

«مسعود امینی تیرانی» رئیس ایسفا شد
اخبار اخبار انجمن
۳۰ آذر ۱۴۰۰

مسعود امینی تیرانی به عنوان رئیس جدید هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران «ایسفا» انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با توجه به نتایج انتخابات مجمع عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران «ایسفا» اعضای جدید هیات مدیره‌ انتخاب و معرفی شدند.
مسعود امینی تیرانی، آرش رصافی، الهام آقالری، امیر توده‌روستا، کاوه قهرمان، رضا اسدی و بهمن دادفر برای یک دوره دوساله به عنوان هیات مدیره جدید و وحید حسینی نامی به عنوان بازرس انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شدند.
همچنین آرمان فیاض و مرتضی علی عباس میرزایی و به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره و علی رشیدی‌فر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
همچنین در اولین جلسه‌ رسمی هیات مدیره «مسعود امینی‌تیرانی» به عنوان رئیس و آرش رصافی به عنوان نائب‌رئیس، کاوه قهرمان به عنوان دبیر، الهام آقالری به عنوان سخنگو و رضا اسدی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

نظرات کاربران

*
*
*