شورای تایید صلاحیت کارگردانان فیلم‌اولی بنیاد سینمای فارابی تصویب کرد؛
مدرک انجمن سینمای جوانان برای فیلم اولی‌ها هم‌امتیاز کارشناسی ارشد شد

<span class='entry-second_title' span style='color:#444;font-size:14px;'>شورای تایید صلاحیت کارگردانان فیلم‌اولی بنیاد سینمای فارابی تصویب کرد؛</span><br/>مدرک انجمن سینمای جوانان برای فیلم اولی‌ها هم‌امتیاز کارشناسی ارشد شد
اخبار اخبار انجمن
۲۸ تیر ۱۴۰۱

مدرک دوره فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران در شورای صلاحیت کارگردانان فیلم اولی بنیاد سینمایی فارابی، معادل مدرک کارشناسی ارشد شمرده می‌شود.

 

به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، براساس مصوبه شورای صلاحیت کارگردانان فیلم اولی، مدرک دوره جامع فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران معادل مدرک کارشناسی ارشد در این شورا است و داوطلبانی که مدرک دوره فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران را دارند، امتیاز مدرک کارشناسی ارشد را در ارزیابی کسب می‌کنند.

این شورا که مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز در آن عضویت دارد، در آیین‌نامه خود برای بررسی صلاحیت داوطلبان کارگردانی فیلم اول مدرک کارشناسی ارشد را جزو شاخصه‌های مورد نظر قرار داده است و داوطلبانی که می‌خواهند برای تایید فیلم‌اول در بنیاد سینمایی فارابی حضور داشته باشند، در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، اولویت بیشتری در پذیرش توسط شورا دارند.

گفتنی‌است، بنیاد سینمایی فارابی در برنامه پنج ساله خود مبتنی بر «تعیین خط مشی، سیاست‌گذاری و ترسیم خطوط کلی این بنیاد» که از سوی محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی ابلاغ شده، موظف شد که دبیرخانه «شورای بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی» را شکل دهد.

این شورا با بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان، ارزشیابی، ساماندهی و تقویت کارگردانان فیلم اولی و با رویکرد عدالت محوری و تمرکززدایی و تقویت حضور جوانان متعهد انقلابی در عرصه فعالیت‌های سینمایی و مدیریتی به تازگی فعالیت خود را در بنیاد سینمایی فارابی آغاز کرده است.

نظرات کاربران

*
*
*