عکاسان راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای «آگر» معرفی شدند

عکاسان راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای «آگر» معرفی شدند
اخبار انجمن جشنواره های منطقه ای
۰۶ شهریور ۱۳۹۷

۳۷ تک‌عکس و ۴ مجموعه‌عکس به بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر«آگر» راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیئت انتخاب بخش عکس شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر« آگر» متشکل از:  مسعود زنده‌روح کرمانی، امیر لطفیان و فاطمه تعمیدی از میان عکس‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره تعداد ۳۷ عکس از ۲۶ عکاس را برای رقابت در بخش نهایی این رویداد منطقه‌ای برگزیدند.

همچنین در بخش مجموعه‌عکس، این هیئت ۴ مجموعه از ۴عکاس را برای حضور در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب کرد.

براساس این گزارش، عکس‌های راه‌یافته به بخش مسابقه  جشنواره منطقه‌ای «آگر» در بخش تک‌عکس عبارتند از:

ردیفعکاسعنوان عکسشهرستان
۱امیر قادریبدون عنواناراک
۲سمیه فروغیبدون عنواناراک
۳سمیه فروغیبدون عنواناراک
۴سمیه فروغیبدون عنواناراک
۵سمیه فروغیبدون عنواناراک
۶بهنام نصریعزاداریاصفهان
۷محمد حسین پاکدلسر و نیزهخمینی شهر
۸محمد حسین پاکدلخروسخمینی شهر
۹بهنام  ذوالفقاریانفرادینهاوند
۱۰رسول مختاریرزم هنرخمینی شهر
۱۱انسیه اکبری مرویلیآرامش طبیعتملایر
۱۲امین دهقانپل خواجواصفهان
۱۳امین دهقانکویر خارااصفهان
۱۴امین دهقانشب نشینیاصفهان
۱۵حسین افروزهمحبت پدرانهرفسنجان
۱۶حسین افروزهبزی در خانهرفسنجان
۱۷فردین انصاریمرزاصفهان
۱۸کورش دباغی ورنوسفادرانیتفاوتخمینی شهر
۱۹آرمین امیریانسراپردهاصفهان
۲۰محسن دوزبخشانعشق دیرینملایر
۲۱فاطمه سراییسایه روشن مزرعهاراک
۲۲مریم دشتیارتباط نسل هاتویسرکان
۲۳مریم دشتیتقابل بیم ها و امیدهاتویسرکان
۲۴روح الله صالحیامیداراک
۲۵بابک مهرافشارتنها در کویراصفهان
۲۶بابک مهرافشارمرد روستاییاصفهان
۲۷محمد شفاییگل آخراصفهان
۲۸حسین قربانی مهرزادجزیره برفیهمدان
۲۹سید محمد صادق  حسینیحسرتشیراز
۳۰سجاد مختاریرنگ وخندهخمینی شهر
۳۱عرفان سامان فرموبایل دستانشیراز
۳۲اصغر بشارتیبدون عنوانقشم
۳۳منصور وحدانیبدون عنوانمیناب
۳۴منصور وحدانیبدون عنوانمیناب
۳۵محسن مظهریچوپانملایر
۳۶مسلم پورشمسیسلفی رومانتیکگراش
۳۷فاطمه یوسفیتخت جمشیداراک

 

همچنین مجموعه عکس‌های منتخب این جشنواره عبارتند از:

ردیفعکاسعنوان عکسشهرستان
۱حسام الدین  باقری کفاش رفسنجانیتعزیه خوانهارفسنجان
۲نوید محمدی ترازکمرثیه ای برای یک رویاهمدان
۳عباس وناییسی و هشتملایر
۴اکبر احمدیخنیاگر (مربوط به بخش ویژه)

ملایر

 

شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان  از تاریخ ۱۵ الی ۱۸ شهریورماه سال ۱۳۹۷به مدت چهار روز در استان همدان، شهر ملایر با حضور استان‌های همدان، مرکزی، قم، اصفهان،یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان توسط انجمن سینمای جوانان ایران و فرمانداری ویژه شهر ملایر برگزار می‌شود.

نظرات کاربران

*
*
*