شب فیلم شیلی در تهران

شب فیلم شیلی در تهران
اخبار انجمن
۱۷ تیر ۱۳۹۷

 سه فیلم کوتاه به ابتکار انجمن سینمای جوانان ایران در سفارت شیلی به نمایش درآمد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شب فیلم شیلی به ابتکار اموربین‌الملل انجمن و همکاری سفارت شیلی چهارشنبه ۱۳تیرماه  با حضور مهمانان و جمعی ازسفرای خارجی در محل سفارت آن کشور برگزار شد.

برپایه این گزارش، این رویداد فرهنگی با خوشامدگویی ایگناسیو یانوس مانسیا، سفیر شیلی آغاز شد و سپس محمد فهیمی، مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان به معرفی این نهاد و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخت و در ادامه درباره ساختارفیلم کوتاه و تجربی توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این برنامه که سفرای اسپانیا، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه نیز در آن حضور داشتند، سه فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال‌های مختلف با عناوین: «ناهمگون»، «ساعت‌ها و قرن‌ها» و «خاکسترها» برای حاضران به نمایش درآمد.

 

 

نظرات کاربران

*
*
*