دخترک خرچنگی در نشست فیلم تبریز

آخرین اخبار

اخبار اخبار دفاتر
۳۱ تیر ۱۳۹۸

شست فیلم کوتاه تبریز با نمایش و نقد فیلم کوتاه «دخترک خرچنگی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شنبه ۲۹ تیر، نشست فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان تبریز با نمایش و نقد وتحلیل  فیلم کوتاه «دخترک خرچنگی» ساخته ژوزف چن‌چی‌هسو  در سالن سینما تک مجتمع سینمایی تبریز در برگزار شد.

در ابتدای نشست و پیش از پخش فیلم رشید قربانی مجری-کارشناس جلسه به معرفی مقدماتی فیلم پرداخت.

 در ادامه پس از پخش فیلم و در بخش دوم جلسه قربانی به بررسی فیلم پرداخت.

نظرات کاربران

*
*
*