برگزاری هشتاد وسومین کارگاه کانون فیلم وفیلمنامه خمینی‌شهر

برگزاری هشتاد وسومین کارگاه کانون فیلم وفیلمنامه خمینی‌شهر
اخبار دفاتر
۱۱ مهر ۱۳۹۷

 

هشتاد وسومین جلسه کارگاه کانون فیلم وفیلمنامه خمینی‌شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دوشنبه نهم مهر هشتاد وسومین جلسه کارگاه کانون فیلم وفیلمنامه خمینی‌شهر در دو بخش برگزار شد، در بخش نخست، خوانش فیلمنامه و نقد و تحلیل آن‌ صورت گرفت، در بخش دوم نیز معرفی سبک نوار توسط حاج‌هاشمی انجام گرفت.

لازم به ذکر است در ین جلسه چند فیلم و کتاب به حاضرین معرفی شد.

نظرات کاربران

*
*
*