برگزاری جلسه شورای تولید آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه شورای تولید آذربایجان شرقی
اخبار اخبار انجمن اخبار دفاتر
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

اولین جلسه پیچینگ شورای تولید  انجمن سینمای جوانان استان آذربایجان شرقی در سال 99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اولین جلسه پچینگ شورای تخصصی تولید استان آذربایجان شرقی در سال 1399برگزار شد 3 فیلمنامه را جهت حمایت از تولید تصویب کرد.

فیلمنامه‌های «موش» ثبت شده از طرف یعقوب جدیدی تقدیسی، «عکس پرسنلی» ثبت شده از طرف علی دلکاری و «پیانیست» ثبت شده از طرف اسماعیل عباسی، فیلم نامه‌هایی بودند که مجوز تولید گرفتند.

قابل ذکر است داریوش یاری، اصغر یوسفی‌نژاد، حسین پورستار، اکبر شریعت و حسن وحدانی اعضای شورای تولید استان آذربایجان شرقی هستند.

نظرات کاربران

*
*
*