برگزاری اردوی عکاسی در رودبار

برگزاری اردوی عکاسی در رودبار
اخبار دفاتر
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان رودبار در روستاهای مرکزی و رحمت آباد این شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هنرجویان دوره عکاسی پیشرفته انجمن سینمای جوانان رودبار طی یک اردوی یک‌روزه به روستاهای بخش‌های مرکزی ورحمت آباد این شهرستان، از طبیعت و زندگی روستایی مردم این منطق عکاسی کردند.

در این اردوی یک‌روزه ۱۱ نفر از هنرجویان انجمن سینمای جوانان رودبار به سرپرستی  خورسندی مربی تکدرس عکاسی پیشرفته، زندگی مردم و طبیعت روستاهای مرکزی و رحمت آباد را ثبت کردند و تکنیک‌های عکاسی پیشرفته را بصورت میدانی آموختند.

 

نظرات کاربران

*
*
*