انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اراک؛
اردوی عکاسی در زادگاه امیرکبیر

<span class='entry-second_title' span style='color:#444;font-size:14px;'>انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اراک؛</span><br/>اردوی عکاسی در زادگاه امیرکبیر
اخبار اخبار دفاتر
۱۵ شهریور ۱۴۰۱

اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اراک با حضور در روستای هزاوه استان مرکزی برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اردوی عکاسی آموزشی توسط انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اراک یکشنبه 6 شهریور 1401 با تدریس و همراهی ایرج کیانیان و حمیدرضا مجیدی از مدرسان عکاسی دفتر اراک در روستای تاریخی هزاوه، زادگاه امیرکبیر، که واقع در استان مرکزی است،به صورت بازدید و عکاسی یک‌روزه هنرجویان برگزار شد.

این اردوی آموزشی با حضور 20 هنرجوی عکاسی که در سال جاری در انجمن سینمای جوانان دفتر اراک دوره تکدرس عکاسی را گذرانده بودند، با همراهی دو مدرس در دو گروه با ارائه موضوعات عکاسی هدایت و همراهی شدند.

 

نظرات کاربران

*
*
*