آسمان تبریز در لنز دوربین انجمنی‌ها

آسمان تبریز در لنز دوربین انجمنی‌ها
اخبار دفاتر
۲۱ آذر ۱۳۹۵

 

انجمن سینمای جوانان-دفترتبریز با مشارکت انجمن نجوم تبریز کارگاهی دو روزه با محوریت عکاسی از آسمان را برای اعضا انجمن برگزار کردند.‌

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، کارگاه دو روزه عکاسی از آسمان با همکاری انجمن نجوم تبریز و انجمن سینمای جوانان-دفتر تبریز در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ آذر ماه در محل سینما تک تبریز برگزارشد.

در روز اول این کارگاه مباحث اصول عکاسی آسمان شب، قابلیت سنسورها و اپتیک‌های مناسب عکاسی نجوم و در روز دوم تکنیک‌های عکاسی اعماق آسمان و پردازش این عکس‌ها توسط طه قوچکانلو تدریس شد.

نظرات کاربران

*
*
*