گفت و گو

۷ شهریور ۱۳۹۷

کریم لک‌زاده: شناسایی استعدادهای جوان سراسر کشور از نتایج مثبت جشنواره فیلم کوتاه است

  کریم لک‌زاده، حمایت جشنواره فیلم کوتاه تهران از هنرمندان خارج از تهران را رویداد مثبتی خو ...

۳ شهریور ۱۳۹۷

فرنوش عابدی؛ جشنواره فیلم کوتاه تهران، موفق‌ترین رویداد این عرصه است

کارگردان “درخت کهنسال”، جشنواره فیلم کوتاه تهران را موفق‌ترین رویداد این عرصه د ...

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

معاون امور استان‌های انجمن سینمای جوانان ایران عنوان کرد: انجمن سینمای جوانان ایران عهده‌دار طرح «سینما سیار» در کشور

  طیبه فلکیان گفت:  انجمن سینمای جوانان ایران با اجرای طرح «سینما سیار» نمایش جدیدترین ...

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

وحید حاجیلویی؛ انگیزه‌سازی برای هنرمندان حاصل جشنواره فیلم کوتاه تهران است

    کارگردان فیلم کوتاه «این جاده مسدود است»، جشنواره فیلم کوتاه تهران را مهم‌تری ...

۱۵ مرداد ۱۳۹۷

رقیه توکلی؛ میانسالی جشنواره فیلم کوتاه تهران نشان از یک دنیا تجربه است

کارگردان فیلم کوتاه «صبا» برگزاری سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران را نشان دهنده ع ...

۱۳ مرداد ۱۳۹۷

کارگردان فیلم «پدر بودن »: جشنواره فیلم کوتاه تهران به حفظ شور و شوق این عرصه کمک می‌کند

مرتضی جذاب با اشاره به حمایت جشنواره فیلم کوتاه از هنرمندان این بخش، جشنواره را رویداد مهمی ...