Kadoma  ژاپن

۱۸ تیر ۱۳۹۸

نامزدهای پرشمار  ایرانی‌ در جشنواره Kadoma  ژاپن

فیلم‌های ایرانی  در ۳۰عنوان، نامزد دریافت جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم Kadoma  ژاپن شدن ...

۹ تیر ۱۳۹۸

من زالم به ژاپن می‌رود

فیلم کوتاه «من زالم» به جشنواره بین‌المللی فیلم Kadoma  ژاپن راه یافت. به گزارش روابط عمومی ...