999999999

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نمایش  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ در اتریش

فیلم کوتاه « ۹۹۹۹۹۹۹۹۹» محصول انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی فیلم A ...

۴ دی ۱۳۹۷

آمریکا و سودان میزبان ۳ فیلم کوتاه از اردبیل

فیلم‌های کوتاه ‏«۹۹۹۹۹۹۹۹۹» و  ‏«اجکت» ‏ به بخش مسابقه پروفیلم فستیوال کالیفرنیا و فیلم مست ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش فیلم «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» درهلند

  فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Mani festo” هلند به‌ روی پر ...

۱۸ دی ۱۳۹۶

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» نامزد جایزه بزرگ جشنواره اسنوتان نیویورک شد

فیلم کوتاه تجربی«۹۹۹۹۹۹۹۹۹» ساخته کریم عظیمی از میان ۹۰۰ اثر نامزد جایزه بزرگ چهارمین جشنوا ...

۱۱ آذر ۱۳۹۶

نمایش فیلم «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» درامریکا

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “LA SAN RAFAEL” امریکا ...

۲۳ آبان ۱۳۹۶

۹۹۹۹۹۹۹۹۹ نامزد بهترین فیلم جشنواره گشتاد سوئیس شد

  فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹به کارگردانی کریم عظیمی نامزد دریافت جایزه بزرگ دهمین جشنواره جه ...