20 نشست 35

۲۱ آبان ۱۳۹۷

الستی در نشست «پایان» مطرح کرد: مسئله «پایان» عمیقا مسئله ای فرمالیستی است

نخستین نشست چهارمین روز سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «پایان»، ب ...

۱۶ آبان ۱۳۹۷

علیرضا سمیع آذر مطرح کرد؛ جشنواره فیلم کوتاه تهران موج قدرتمندی در این هنر است

    مدرس نشست‌های «۲۰ نشست ۳۵» در سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: جشنوا ...

۲ آبان ۱۳۹۷

مجید شیخ انصاری خبر داد؛ جشنواره فضایی برای دیده شدن فیلم کوتاه است

مدرس نشست‌های «۲۰ نشست ۳۵» در سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، این رویداد را فضایی برا ...

۲۸ مهر ۱۳۹۷

سعید عقیقی خبر داد؛ «۲۰ نشست ۳۵» نگاهی روشمند و متدیک به آموزش دارد

مدرس نشست «۲۰ نشست ۳۵» از اجرای نگاهی روشمند و متدیک در راستای آموزش به علاقه‌مندان در حاشی ...

۲۲ مهر ۱۳۹۷

به دبیرعلمی دکتر احمد الستی برگزار می‌شود: مجموعه نشست‌های سی‌و‌پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای سیاست‌گذاری و شورای اجرایی سی‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به ریاست ...