1401

۲ آذر ۱۴۰۱

با حکم مهدی آذرپندار؛
آرش رصافی به سمت «مشاور عالی انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب شد

  با حکم مهدی آذرپندار؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛ آرش رصافی به سمت «مشاور عا ...

۲۹ تیر ۱۴۰۱

انجمن سینمای جوانان آباده برگزار کرد؛
2 کارگاه «ساخت استوری بورد» و «تمرین‌هایی برای کارگردانی»

کارگاه ساخت استوری بورد و کارگاه «تمرین‌هایی برای کارگردانی» در انجمن سینمای جوانان آباده ب ...

۷ خرداد ۱۴۰۱

انتشار فراخوان دوره جدید ارسال طرح به خانه مستند

  خانه مستند فراخوان دوره جدید ارسال طرح را پس از ۲ سال منتشر کرد. به‌گزارش روابطعمومی ...

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

فیلم‌های کوتاه در عید نوروز مهمان نمایش خانگی می‌شوند

میکائیل دیانی معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان از نمایش فیلم‌های کوتاه در شبکه ...