یازدهمین دوره جوایز آکادمی

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

رونمایی از پوستر یازدهمین دوره‌ جوایز آکادمی فیلم کوتاه

پوستر یازدهمین دوره‌ جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران رو نمایی شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۲۸ مهر ۱۳۹۹

فراخوان ‌یازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران

فراخوان ‌یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن س ...