مطالب مرتبط با برچسب

گوهر تندرستی

ساخت «گوهر تندرستی» در سقز
فیلم مستند «گوهر تندرستی» به کارگردانی آزاده عبدالهی تولید و آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مس...

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...