گوسفندان ما را خواهند بلعید

۲۱ دی ۱۳۹۹

4 جایزه برای فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران از جشنواره Screen Power انگلیس

فیلم‌های کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» و «دیگری» از جشنواره Screen Power انگلیس 4 جای ...

۱۶ آذر ۱۳۹۹

«گوسفندان ما را خواهند بلعید» منتخب جشنواره  انگلیسی شد

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۱ آذر ۱۳۹۹

1 جایزه  و 1 حضور بین‌المللی  برای «گوسفندان ما را خواهند بلعید»

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۱۸ آبان ۱۳۹۹

«گوسفندان ما را خواهند بلعید» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۳۰ مهر ۱۳۹۹

2 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره اسپانیا

2 فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و «خوا ...

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رقابت «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در آمریکا

  فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه ر ...