گوسفندان ما را خواهند بلعید

۱ آذر ۱۳۹۹

1 جایزه  و 1 حضور بین‌المللی  برای «گوسفندان ما را خواهند بلعید»

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۱۸ آبان ۱۳۹۹

«گوسفندان ما را خواهند بلعید» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۳۰ مهر ۱۳۹۹

2 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره اسپانیا

2 فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و «خوا ...

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رقابت «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در آمریکا

  فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه ر ...