گورکن

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمایش «گورکن» در آلمان

فیلم کوتاه «گورکن» ساخته ندا حاجی‌میرزایی به جشنواره   ! Go Mental آلمان راه یافت. به گزارش ...

۱۸ آبان ۱۳۹۹

«گورکن» ایرانی در برزیل

فیلم کوتاه «گورکن» به کارگردانی ندا حاجی میرزایی به جشنواره  LOBOFEST برزیل راه یافت. به گز ...