گلوله‌های تعمید

۱۷ آبان ۱۴۰۰

«گلوله‌های تعمید» در راه هند و آمریکا

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به ‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی به جشنواره‌های بین‌المللی ف ...

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی SIN آمریکا برای زیور حجتی

جشنواره بین‌المللی فیلم SIN آمریکا جایزه بهترین کارگردانی خود را به زیور حجتی برای فیلم  کو ...

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جایزه جشنواره بین‌المللی Idlewild  آمریکا برای «گلوله‌های تعمید»

  فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی  جایزه بهترین طراحی ص ...

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

«گلوله‌های تعمید» در 4 جشنواره بین‌المللی

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی به 4 جشنواره بین‌المللی فیلم Beeston و ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

5 اثر ایرانی در جشنواره Red Dirt آمریکا

فیلم‌های کوتاه «فنگ‌شویی وارونه»، «گلوله‌های تعمید» و «پیرزن و گربه» به‌همراه فیلمنامه‌های ...

۱۸ آبان ۱۳۹۹

نمایش «گلوله‌های تعمید» در صربستان

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی به جشنواره Mikro FAF  صربستان راه یافت. ...