گلوله‌های تعمید

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

«گلوله‌های تعمید» در 4 جشنواره بین‌المللی

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی به 4 جشنواره بین‌المللی فیلم Beeston و ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

5 اثر ایرانی در جشنواره Red Dirt آمریکا

فیلم‌های کوتاه «فنگ‌شویی وارونه»، «گلوله‌های تعمید» و «پیرزن و گربه» به‌همراه فیلمنامه‌های ...

۱۸ آبان ۱۳۹۹

نمایش «گلوله‌های تعمید» در صربستان

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی به جشنواره Mikro FAF  صربستان راه یافت. ...

۲۷ مهر ۱۳۹۹

نمایش «گلوله‌های تعمید»  و «فنگ‌شویی وارونه» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید»  و «فنگ‌شویی وارونه»  هر 2 به کارگردانی زیور حجتی به جشنواره C ...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

«گلوله‌های تعمید» در انگلستان

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید»  به کارگردانی زیور حجتی به جشنواره Crossing the  Screen  انگلس ...