مطالب مرتبط با برچسب

گقتگو

داریوش عیاری به بهانه حضور داریوش خنجی در نشست «۳۷-۲۰» مطرح کرد؛ فیلم‌برداران ایرانی در جهان صاحب سبک هستند
داریوش عیاری فیلمبردار پیشکسوت سینمای ایران معتقد است فیلمبرداران ایرانی به جهت توانمندی هایشان وقتی در شرایط حرفه ای سینمای ها...

۱۷ آبان ۱۳۹۹

داریوش عیاری به بهانه حضور داریوش خنجی در نشست «۳۷-۲۰» مطرح کرد؛ فیلم‌برداران ایرانی در...
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...