گفتگو

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

انجمن سینمای جوانان ایران | گزارشی از دوران تغییر

سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران  طی گفتگویی با فیدان تغییرات و  برنامه‌ها ...

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

مخاطب گسترده و اکران حرفه‌ای از نتایج جشنواره فیلم کوتاه تهران است

کارگردان فیلم «ارتش پنهان»، جشنواره فیلم کوتاه تهران را رویداد مهمی برای اکران فیلم‌های کوت ...