مطالب مرتبط با برچسب

گفتگو با امید عبدالهی

چالش‌ها و لذت‌های تجربۀ اول
  گفتگو با امید عبدالهی فیلم‌ساز و مدرس، پیرامون برگزاری نخستین کارگاه فیلم‌سازی «تجربه اول»   شما اولین مربی کارگاه فیلم‌سازی ...

۰۵ تیر ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد