مطالب مرتبط با برچسب

گسترش سینمای مستند و تجربی

تبریک مدیرعامل مرکز گسترش در پی توفیق جشنواره فیلم کوتاه تهران
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پیامی توفیق جشنواره فیلم کوتاه تهران در ملحق شدن به جمع جشنواره‌هایی که شرایط حضور ...

۱۴ تیر ۱۴۰۰

تبریک مدیرعامل مرکز گسترش در پی توفیق جشنواره فیلم کوتاه تهران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد