مطالب مرتبط با برچسب

گرامافونی در تاریکی

آلمان میزبان «گرامافونی در تاریکی» 
فیلم کوتاه «گرامافونی در تاریکی» به کارگردانی امیرشهاب مهدیزاده و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس در سومین دوره جشنواره ب...

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد