مطالب مرتبط با برچسب

گالین

نمایش «گالین» در انگلستان
مستند کوتاه  «گالین» ساخته عزت‌الله پروازه به نمایندگی از ایران در بخش رقابتی جشنواره جهانی Sheffield  انگلستان به نمایش در خوا...

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...