مطالب مرتبط با برچسب

کیوان کثیریان

کیوان کثیریان:
فیلم کوتاه را به فضاهای عمومی ببریم/ اهمیت ایجاد فضایی باز برای تجربه‌گرایی فیلم‌سازان کوتاه
کیوان کثیریان منتقد سینما معتقد است مهم‌ترین حمایت از فیلم کوتاه ایجاد یک فضای باز برای خلق روایت‌ها و تجربه‌های متفاوت است. &n...

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

فیلم کوتاه را به فضاهای عمومی ببریم/ اهمیت ایجاد فضایی باز برای تجربه‌گرایی فیلم‌سازان ...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد