مطالب مرتبط با برچسب

کیوان مصری

برگزاری کارگاه عکاسی با موضوع مستند اجتماعی در مهاباد
کارگاه عکاسی با موضوع مستند اجتماعی در مهاباد با حضور کیوان مصری(سیدیان) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ای...

۱۳ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه عکاسی با موضوع مستند اجتماعی در مهاباد
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...