مطالب مرتبط با برچسب

کوثر صدری

«گذر» در مشهد آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «گذر» به نویسندگی و کارگردانی کوثر صدری با پایان مراحل تدوین و صداگذاری آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن س...

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...