مطالب مرتبط با برچسب

کنفرانس جهانی فیلم کوتاه

عضویت محمد فهیمی در هیئت‌مدیره کنفرانس جهانی فیلم کوتاه
  محمد فهیمی به عضویت هیئت‌مدیره کنفرانس جهانی فیلم کوتاه درآمد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، کنفران...

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

عضویت محمد فهیمی در هیئت‌مدیره کنفرانس جهانی فیلم کوتاه
هادی علی‌پناه به عضویت کنفرانس جهانی فیلم کوتاه درآمد
  هادی علی‌پناه سردبیر وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه کوتاه به عنوان پخش‌کننده فیلم کوتاه و فعال رسانه‌ای به عضویت کنفرانس جهانی فیلم...

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

هادی علی‌پناه به عضویت کنفرانس جهانی فیلم کوتاه درآمد
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...