کمپانی

۱۴ تیر ۱۴۰۱

آثار راه‌یافته کوتاه و نیمه‌بلند هشتمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند
7 فیلم کوتاه از انجمن سینمای جوانان ایران

  آثار راه‌یافته به بخش «داستانی کوتاه و نیمه بلند» جشنواره فیلم شهر معرفی شدند. به‌گز ...

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

«کمپانی» در آمریکا

ایل‌ناز خیرخواه با فیلم کوتاه «کمپانی» در جشنواره بین‌المللی Gasparilla آمریکا حضور دارد. ب ...

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

«کمپانی» انجمن سینمای جوانان قزوین در جشنواره تامپره

فیلم کوتاه «کمپانی» به کارگردانی ایل‌ناز خیرخواه و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان قزوین و ...

۱۲ آبان ۱۴۰۰

«کمپانی» در قزوین تولید شد

فیلم کوتاه «کمپانی» به کارگردانی ایل‌ناز خیرخواه و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان قز ...