مطالب مرتبط با برچسب

کل به جز

«کل به جز» در ایتالیا
فیلم کوتاه «کل به جز» به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Lucania  ایتالیا حضور خواهد داشت. به ...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد