مطالب مرتبط با برچسب

کریم بوستانی

نقدو بررسی آثار «مهدی بوستانی» در بوشهر
کانون فیلم انجمن سینمای جوانان استان بوشهر اولین جلسه خود را در سال جدید برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ا...
فیلم کوتاه «قایق کاغذی» ساخته شد
تمدید ارسال آثار به پنجمین همایش...
دهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیل...
نخستین گردهمایی سینماگران انقلاب...
در خلق یک فیلم، برداشت از چند کت...
نشست تخصصی همایش مطالعات فیلم کو...