مطالب مرتبط با برچسب

کرم ابریشم

5 فیلم برتر آرای مردمی تا پایان روز سوم جشنواره معرفی شدند
  «از دید نقاش»، «بالا افتادن»، «برنو»، «کرم ابریشم» و «نحسی» به عنوان فیلم‌های برتر از نظر آرای مردمی در جشنواره فیلم کوت...

۳۰ مهر ۱۴۰۱

5 فیلم برتر آرای مردمی تا پایان روز سوم جشنواره معرفی شدند
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد