مطالب مرتبط با برچسب

کراودفاندینگ

کارگاه  کراودفاندینگ(تامین سرمایه جمعی) در دفتر ویژه تهران
کارگاه  کراودفاندینگ(تامین سرمایه جمعی) در دفتر ویژه تهران برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دف...

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه  کراودفاندینگ(تامین سرمایه جمعی) در دفتر ویژه تهران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد