کاوه فرزانه

۱۴ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه عکاسی در کرج به مناسبت بزرگداشت مولوی

  کارگاه یک روزه عکاسی به مناسبت بزرگداشت مولوی در  انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد. ...

۱۹ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه عکس در مهاباد

هفتمین کارگاه عکاسی انجمن سینمای جوانان مهاباد با موضوع تحلیل و نقد عکس  برگزار شد. به گزار ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری دو کارگاه تخصصی در کرج

کارگاه آسیب‌شناسی فیلم کوتاه دکتر الستی و عکاسی کاوه فرزانه در دفترکرج برگزار می‌شود.   به ...