کانون عکس

۱۰ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هفتاد و دومین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر

هفتاد و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سی ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۷

 صد و بیست و سومین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان لاهیجان برگزار شد

صد و بیست و سومین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان لاهیجان بااختصاص به بررسی زندگی و آثار ...

۴ دی ۱۳۹۵

گزارش تصویری صدمین جلسه کانون عکس لاهیجان

صدمین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان- دفتر لاهیجان چهارشنبه اول دی ماه با حضور کبری علی ...