کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

فراخوان دومین نمایشگاه سالانه کانون عکس مشهد

کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد با هدف شناسایی ظرفیت و استعدادهای عکاسی، تبادل اندیشه‌ها ...

۱ مهر ۱۳۹۶

رقابت کانون عکس دفتر مشهد در بخش مسابقه جشنواره “بیطار”

 ۲ عکس از عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد از بین ۶۵ تک‌عکس به بخش مسابقه حرفه‌ای ...