مطالب مرتبط با برچسب

کاشت نهال به نام مشاهیر فیلم کوتاه در رودبار

کاشت نهال به نام مشاهیر فیلم کوتاه در رودبار
تعداد 55 اصله نهال به نام فیلمسازان مطرح فیلم کوتاه کشور، همکاران بازنشسته انجمن سینمای جوانان ایران در سال 99  و مدیران عامل ا...

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کاشت نهال به نام مشاهیر فیلم کوتاه در رودبار
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد