کارگاه مستندسازی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه  مستندسازی با حضور مهرداد اسکویی در بوشهر

  کارگاه  مستندسازی به سرپرستی مهرداد اسکویی در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزار ...

۸ آبان ۱۳۹۶

کارگاه مستندسازی در بندرانزلی

  کارگاه یک‌هفته‌ا‌ی مستندسازی در انجمن سینمای جوانان بندرانزلی برگزار خواهد شد. به گز ...