کارگاه فیلمنامه نویسی

۲۲ آبان ۱۳۹۵

کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی در پنجمین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد. به گزا ...

۱۷ آبان ۱۳۹۵

اسامی پذیرفته شدگان در کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی

اسامی پذیرفته شدگان کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی در جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد ...

۴ آبان ۱۳۹۵

کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

ثبت نام کارگاه فیلمنامه نویسی فرهاد توحیدی در جشنواره فیلم کوتاه تهران آغاز شد. به گزارش ست ...